fbpx

INNOVASJON LENGST I SØR 2020

10. mars | Buen Kulturhus

Vi starter om

  • 00Dager
  • 00Timer
  • 00Minutter
  • 00Sekunder

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal til for at Lindesnes kommune blir attraktiv nok til å vinne kampen om talentene?

Innovasjon Lengst i Sør 2020 har samlet et bredt og spennende knippe foredragsholdere som sparker i gang debatten om regionens næringspolitiske ambisjoner for fremtiden.

Francois

Konferansier

Francois Sibbald har jobbet som Edutainer siden 1995. Gjennom årenes løp har han utviklet en rekke karakterer som er hyppig brukt i norsk og utenlandsk næringsliv.

Francois' fremste styrke er hans FAGLIGE KUNNSKAP og hans evne til å sette seg nøye inn i hvert case han får jobbe med. SKREDDERSØM er hans varemerke.

ALLSIDIGHET er en annen av Francois' kvaliteter. Han finner alltid en egnet måte å tilnærme seg både alvorlig og mer tilgjengelig tematikk, enten han stiller som konferansier, foredragsholder eller underholder. Hans TEFT for det humoristiske vil gjøre materiale som i utgangspunktet kan virke kjedelig til noe morsomt og minneverdig.

Foredragsholdere

Even Tronstad Sagebakken

Tine Sundtoft

Gøril Hannås

Ordfører Lindesnes kommune

Even er ordfører i Lindesnes kommune og er nestleder i Agder Arbeiderparti. Han er medlem av fylkestinget i Agder, og han sitter i hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet. Han har tidligere jobbet som rektor ved Vigeland ungdomsskole og Spangereid barneskole.

Fylkesrådmann Agder
Fylkesrådmann i Agder fylkeskommune og leder av strategisk råd for innovasjon og forskning i KS. Tine har erfaring som Regiondirektør i NHO Agder og har vært aktiv i ulike styreverv og politiske verv. Fra 2013-2015 var Tine Klima- og miljøminister.
Viserektor UiA

Hannås har fulgt en karriere i både industri og akademia og tidligere fungert som direktør for risikostyring for et stort internasjonalt selskap innen olje- og gassektoren. Hun har jobbet mye med innkjøp og SCM i både privat og offentlig sektor, inkludert rådgivning og styring av store og sammensatte innkjøpskontrakter.

Didrik A. Fjeldstad

Anne Lene Dale

Odd Olav Vatne

Strategic Advisor / CEO JumbleBusiness

Didrik er en erfaren kommersiell leder og har ledet globale merkevarer innen internasjonale selskaper det siste tiåret. Hos SAS var han ansvarlig for den globale merkevaremarkeds-avdelingen med fokus på å drive digital markedsføringstransformasjon gjennom ny teknologi, automatisering, personalisering og nye måter å jobbe på.

Adm. dir. GCE NODE
Anne Lene har bred bakgrunn fra den norske utenrikstjenesten, og erfaring fra forskningssektoren, som administrerende direktør for Fafos internasjonale institutt AIS (2008-2010), og som administrerende direktør i Agderforskning (2010-2012).
Specialist Marine Engineer
Aker Soultions

Aker Solutions er en leder innen bærekraftige energiløsninger og med Akers offshore vindløsninger kombinerer Aker Solutions erfaring med å utvikle og administrere store og komplekse offshore-prosjekter med den velprøvde WindFloat®-teknologien fra Principle Power.

Tor Henning Ramfjord

Knut Mjåland

Tor Ole Rognaldsen

Adm. dir. Global Ocean Technology
Tor Henning Ramfjord var tidligere sjef for boreutstyrsgiganten National Oilwell Varco (NOV). Nå satser han på et nytt teknologiselskap (GOT) og bygger i rekordfart opp det han er sikker på vil bli et nytt industrieventyr på Sørlandet.
Adm. dir. Fenner Mandals

Mjåland har jobbet i Aker systemet i mer enn 20 år og vært lokasjonsansvarlig for MHWirth`s aktiviteter på Dvergsnes. Siden 2017 har han jobbet som markedsdirektør og er nå administrerende direktør i Fenner Mandals.

Leder Investeringer, VIS Innovasjon

Tor Ole har en allsidig bakgrunn som blant annet valutamegler, aksjemegler, fondsforvalter, filmfinansiør og filmprodusent. I VIS finner han det meningsfylt å jobbe med prosjekter som kan gi bedre livskvalitet for mennesker som tidligere har manglet en tilfredsstillende behandling.

Jon Trygve Berg

Erik Wold

Kai Jordahl

Partner, Sarsia Seed

Jon Berg er partner i Sarsia Seed Management lokalisert i Bergen, Norge. Sarsia Seed forvalter to tidligfase-venturefond med totalt 700 mNOK under ledelse. Jon Berg er maskiningeniør fra Heriot Watt University, MPhil i polarstudier fra Cambridge University, MBA i strategi og ledelse fra NHH og en sertifisert finansanalytiker.

Investment Manager, Investinor

Erik Wold er utdannet siviløkonom fa Handelshøgskolen i Bodø. Han har tidligere jobbet i Deloitte. Han kommer fra stillingen som Head of Venture hos NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO), som han var med å starte i 2003. Forut for å ha ansvaret for selskaps-porteføljen til NTNU TTO har han vært bla. forretningsområdeansvarlig og konstituert CEO i selskapet.

Managing partner Longship AS
Longship er en private equity-investor som retter seg mot mellomstore vekstbedrifter i Norge. Vi liker komplekse og utfordrende muligheter, og prøver alltid å se lenger enn det åpenbare for å forstå det spesielle med en bestemt virksomhet.

Sveinung Hovstad

Helge Hammersbøen

Håvard Lindtvedt

Regiondirektør Innovasjon Norge Agder

Sveinung Hovstad (52) er bosatt i Grimstad og har bred kjennskap til næringslivet i Agderfylket, blant annet gjennom egen konsulent- virksomhet knyttet til forretnings- og organisasjonsutvikling, økonomisk rådgivning, styrearbeid og «management for hire». Han er nå administrerende direktør i Innovasjon Norge Agder.

Regionbanksjef, DNB

DNB har som målsetting å hjelpe oppstartsbedrifter med å vokse. DNB ser det som en del av sitt samfunnsansvar å bidra til at flere bedrifter skapes og lykkes. Hammersbøen har solid erfaring med grundere og næringslivet på Sørlandet der det er investert i tjenester, møteplasser og samarbeid med andre sentrale aktører.

Leder, Nordea Growth & Startup
Nordea lanserte for vel et år siden et eget Startup & Growth-team, som skal hjelpe gründere, startups og vekstselskaper med å lykkes. Teamet kan bidra med hjelp til finansiering, rådgivning, kontakt med potensielle investorer og andre relevante miljøer. Håvard Lindtvedt leder teamet som nå skal løfte frem gründeres behov og være en sentral støttespiller.

Øyvind Stakkeland

Direktør Rammevilkår, Agder Energi
Øyvind Stakkeland er utdannet som sivilingeniør fra NTH i 1988. Han har 20 års erfaring fra Agder Energi-konsernet. I Agder Energi har han i hovedsak arbeidet med forretningsutvikling, strategi og rammevilkår, i ulike roller.

Vi tør stille spørsmålene;

  • Hvilken posisjon kan Lindesnes ta for å oppnå gode rammebetingelser som stimulerer til nyskapning, innovasjon og vekst?
  • Hvilke ressurser har vi i vår region som muliggjør ambisjonene?
  • Hvordan kan regionens aktører sammen tilrettelegge for ny og bedre infrastruktur for neste generasjons gründere?

Oljealderen er godt forbi toppen og Norge leter etter den «nye oljen». Innovasjon Lengst i Sør har valgt å trekke frem Havvind som en mulig posisjon for regionen å ta.

Innovasjon Lengst i Sør 2020 byr på et variert program med tre hovedtema:

  • Hvilken posisjon kan nye Lindesnes kommune ta?
  • Veien fra offentlig virkemiddelapparat til venture capital
  • Hvordan kan etablert næringsliv fornye seg i samarbeid med vekstselskapene?

Vi får også en “sneak peak” på spennende Sørlandske gründer-, innovasjons- og vekstbedrifter.

Dette blir en arena hvor næringsliv, politikere, virkemiddelapparat og kapital utfordres på å jobbe aktivt på tvers for å nå et felles mål. Ved å skape nye og bedre rammebetingelser i regionen kan etablert næringsliv finne nye og bedre måter å produsere på, og nye forretningsområder etablert på gammel business.

Meld deg på i dag og bli med på å forme regionens fremtid!

Arrangører